Team Coaching - AC&T Consulting Team Coaching - AC&T Consulting Team Coaching - AC&T Consulting Team Coaching - AC&T Consulting
Assessment Coaching Training

Team Coaching

Bij Teamcoaching ondersteunt AC&T individuele medewerkers in hun rol als teamlid. De groep dient daarbij als leermiddel. Met als bijkomend effect dat zowel het individu als het team als geheel beter gaan functioneren.

Concreet kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan:

Nieuws AC&T RSS
Contact Contact opnemen met AC&T Consulting